Hoppa till innehåll

Tullittomuusasetuksen (EY) N:o 1186/2009 kodifioituja soveltamisasetuksia

29.11.2011 14.34
Tiedote

200/2011, RAS/SK

Euroopan unionin virallisessa lehdessä L 314 29.11.2011 on julkaistu uudet, kodifioidut toisinnot kahdesta tullittomuusasetuksen soveltamisastuksesta.

Tullittomuusasetuksen 66–73 artiklan soveltamissäännökset

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1224/2011, annettu 28. päivänä marraskuuta 2011, yhteisön tullittomuusjärjestelmän luomisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1186/2009 66-73 artiklan soveltamissäännösten vahvistamisesta (kodifikaatio) tulee voimaan 19.12.2011. Asetuksessa säädetään sokeiden ja muiden vammaisten hyväksi tuotavien tavaroiden tullittomuutta koskevista soveltamissäännöksistä.

Samalla tällä asetuksella kumotaan asetus (ETY) N:o 2289/83.

Tullittomuusasetuksen 42–52 sekä 57 ja 58 artiklan soveltamissäännökset

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1225/2011, annettu 28. päivänä marraskuuta 2011, yhteisön tullittomuusjärjestelmän luomisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1186/2009 42-52 sekä 57 ja 58 artiklan soveltamissäännösten vahvistamisesta (kodifikaatio) tulee voimaan 19.12.2011.

Asetuksessa säädetään opetus-, tieteellis- ja kulttuuriluonteisten tavaroiden sekä tieteellisten välineiden ja kojeiden sekä lääketieteellisen tutkimukseen, taudinmääritykseen tai hoitoon tarkoitettujen välineiden tullittomuutta koskevista soveltamissäännöksistä.

Samalla tällä asetuksella kumotaan asetus (ETY) N:o 2290/83.

Lisätietoja: Satu Könni, puh. 040 332 2499

THT