Hoppa till innehåll

KLASS-databas, nytt hjälpmedel vid klassificering

Utgivningsdatum 1.8.2019 12.54
Pressmeddelande

KLASS (på engelska CLASS), är EU-kommissionens nya databas. I databasen finns information som påverkar klassificeringen av varor: kommissionens genomförandeförordningar (klassificeringsförordningar), EU-domstolens domar, de förklarande anmärkningarna till kombinerade nomenklaturen (KN-anmärkningar) och klassificeringsutlåtandena från EU:s tullkodexkommitté. Man kan söka uppgifter genom fritextsökning eller med nyckelord eller varukod.

Databasen innehåller kombinerade nomenklaturen (KN) i sin helhet, med varukoderna och anmärkningstexterna på lagnivå. Databasen är kopplad till kommissionens TARIC-databas, så Taric-undernumren och de olika åtgärderna som tillämpas på dem finns också tillgängliga.

Du hittar KLASS-databasen också via Tullens webbplats.

Meddelanden om varukoder