Hoppa till innehåll

Kirgizistan (KG) är ett GSP+-förmånsland fr.o.m. 27.1.2016

Utgivningsdatum 27.1.2016 13.01 | Publicerad på svenska 27.12.2016 kl. 17.15
Pressmeddelande

8/2016, LL

Rättsakt: Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/79 om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012 om tillämpning av det allmänna preferenssystemet (EUT L 17, 26.1.2016, s. 1 - 2)

Kirgizistan (KG) har lagts till bland GSP+ -länderna i EU:s GSP-system, dvs. i förteckningen i bilaga III till förordning 978/2012 med verkan fr.o.m. den 27 januari 2016.

GSP+-länderna vid ingången av år 2016, landgruppen SPGE i Taric

AM Armenia

BO Bolivia

CV Kap Verde

GE Georgia

KG Kirgisia 27.1.2016 lähtien

MN Mongolia

PH Filippiinit

PK Pakistan

PY Paraguay

EC Ecuador (*

*) Produkter med ursprung i Ecuador åtnjuter sedan den 1 januari 2015 med stöd av en separat förordning förmåner som motsvarar GSP+-tullförmåner, trots att landet efter det datumet inte längre varit ett av förmånländerna enligt GSP-systemet. I Taric anges denna förmån som en egen landspecifik förmånsbehandling, dvs. ”Ecuador (EC)”.

GSP+ -ordningen omfattar de länder som iakttar vissa internationella avtalsbestämmelser om hållbar utveckling och gott styre. Dessa länder är också s.k. sårbara länder i svagare ställning. Länderna beviljas bättre tullförmåner jämfört med den allmänna GSP-ordningen. Också produktomfattningen är något större (produkterna i bilaga IX till förordning 978/2012) än i den allmänna ordningen. Enstaka produktsektorer kan inte uteslutas (utgraderas) från preferenssystemet när det gäller GSP+-länder.

Produkter som har ursprung i GSP+-länderna och omfattas av denna ordning befrias helt från värdetullar. Också de specifika tullarna nedsätts till noll, utom för produkter vilkas tullar också omfattar värdetullar.

Mera information ges av Leena Lehtinen, e-post: leena.lehtinen(at)tulli.fi

TMD