Hoppa till innehåll

Registrering fr.o.m. 9.7.2017 av importen av visst stål, bl.a. KN-nummer ex 7210 41 00, med ursprung i Kina – man ska förbereda sig på att antidumpningstull kan tas ut retroaktivt för den registrerade importen

10.7.2017 11.14 | Publicerad på svenska 10.7.2017 kl. 14.24
Pressmeddelande

De företag som importerar visst korrosionsbeständigt stål med ursprung i Kina, ska förbereda sig på att antidumpningstull kommer att tas ut retroaktivt för den import som registreras fr.o.m. 9.7.2017.

I Europeiska unionens officiella tidning L 177, 8.7.2017 finns den noggranna produktbeskrivningen, skälen till registreringen, den uppskattade storleken på en eventuell antidumpningstull samt förfarandet för hur man blir hörd inom utsatt tid.

Registreringen ska upphöra nio månader efter det att förordningen har trätt i kraft.

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar