Hoppa till innehåll

Antidumpningstullen på glasfibervävnader med öppna maskor med ursprung i Folkrepubliken Kina har utvidgats till att även omfatta glasfibervävnader med öppna maskor som avsänts från Malaysia

25.7.2012 16.45
Pressmeddelande

100/2012, MKi/MSR

Genom förordning (EU) nr 672/2012 har antidumpningstullen på 62,9 procent utvidgats till att även omfatta vissa glasfibervävnader med öppna maskor som avsänts från Malaysia, oavsett om produkternas deklarerade ursprung är Malaysia eller inte. Varan klassificeras enligt Taric-nummer 7019 51 00 11 och 7019 59 00 11. Förordningen publicerades den 24 juli 2012 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 196 och trädde i kraft den 25 juli 2012.

Antidumpningstullen tas också ut vid import som avsänts från Malaysia och som med stöd av kommissionens förordning nr 1135/2011 (se TMD nr 188/010/2011), som trädde i kraft den 11 november 2011, varit föremål för registrering. Den hittills tillämpade registreringen upphör.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419

TMD