Hoppa till innehåll

Provisorisk antidumpningstull på kinesiska artiklar av gjutjärn (Taric-nummer 7325 10 00 31 och 7325 99 10 51) fr.o.m. 18.8.2017 – Kontrollera om sin säljare finns med på listan!

18.8.2017 16.05 | Publicerad på svenska 18.8.2017 kl. 16.17
Pressmeddelande

Företag som importerar kinesiska artiklar av gjutjärn måste förbereda sig på att antidumpningstull tas ut vid import av produkten.

Produkterna är vissa artiklar av gjutjärn med fjällig grafit (gråjärn) eller gjutjärn med sfäroidiserad grafit (segjärn) och delar därav. Det lönar sig att genast i EU:s officiella tidning nr L 211 , 17.8.2017, kontrollera hur stor antidumpningstullen på varje säljares produkter kommer att vara.

I fortsättningen ska importörerna ställa en säkerhet som är lika stor som med den provisoriska antidumpningstullen. Den provisoriska antidumpningstullen gäller i sex månader.

Om den provisoriska antidumpningstullen blir en slutgiltig antidumpningstull ska företaget betala den påförda antidumpningstullen för de produkter som företaget importerat under den tid då den provisoriska antidumpningstullen varit i kraft. I praktiken sköts det så att Tullen frisläpper de säkerheter som ställts och skickar ett efteruppbördsbeslut med ett belopp som motsvarar den slutgiltiga antidumpningstullen till kunden.

Lisätietoja:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar