Hoppa till innehåll

Slutgiltig antidumpningstull på kinesiska artiklar av gjutjärn träder i kraft 31.1.2018

5.2.2018 8.06 | Publicerad på svenska 5.2.2018 kl. 11.35
Pressmeddelande

Företag som importerar vissa artiklar av gjutjärn från Kina ska betala slutgiltig antidumpningstull från och med den 31 januari 2018. Storleken på antidumpningstullen anges i EU:s officiella tidning L 25, 30.1.2018. Tullsatsen är olika för olika företag, och tullen gäller i fem år. Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 7325 10 00 (Taric-nummer 7325 10 00 31) och ex 7325 99 10 (Taric-nummer 7325 99 10 51).

Företag ska i detta skede betala antidumpningstull också för de varor som de importerat under giltighetstiden för den preliminära antidumpningstullen. I praktiken sköts det så att Tullen frisläpper de säkerheter som ställts och skickar ett efteruppbördsbeslut med ett belopp som motsvarar den slutgiltiga antidumpningstullen. Undersökningen gällande indiska artiklar av gjutjärn har avslutats.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar