Hoppa till innehåll

Fortsatt uppbörd av slutgiltig antidumpningstull på kinesiska keramiska plattor fr.o.m. 24.11.2017

4.12.2017 9.21 | Publicerad på svenska 4.12.2017 kl. 10.04
Pressmeddelande

Giltighetstiden för den slutgiltiga antidumpningstull på kinesiska keramiska plattor, som infördes den 16 september 2011, förlängs med ytterligare fem år till följd av en översyn vid giltighetstidens utgång.

Den slutgiltiga antidumpningstullen gäller glaserade och oglaserade ”gatstenar”, trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor för eldstäder samt väggplattor, av keramiskt material; glaserade och oglaserade mosaikbitar o.d., av keramiskt material, även på underlag. Dessa produkter klassificeras enligt HS-nummer 6907. Detta HS-nummer gäller sedan den 1 januari 2017 och ersätter KN-numren 6907 10 00, 6907 90 20, 6907 90 80, 6908 10 00, 6908 90 11, 6908 90 20, 6908 90 31, 6908 90 51, 6908 90 91, 6908 90 93 och 6908 90 99, som nämndes i den ursprungliga förordningen.

Mera information finns i Europeiska unionens officiella tidning L 307 , 23.11.2017.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar