Slutgiltig antidumpningstull på kinesiska stålhjul för fordon fr.o.m. 5.3.2020

6.3.2020 9.53
Pressmeddelande

Företag som importerar stålhjul för fordon från Kina ska betala slutgiltig antidumpningstull från och med den 5 mars 2020. Storleken på antidumpningstullen anges i EU:s officiella tidning nr 65, 4.3.2020. Tullsatsen är olika för olika säljarföretag och tullen gäller i fem år. Varorna klassificeras enligt KN-nummer ex 8708 70 10, ex 8708 70 99 och ex 8716 90 90 (Taric-nummer 8708 70 10 80, 8708 70 10 85, 8708 70 99 20, 8708 70 99 80, 8716 90 90 95 och 8716 90 90 97).

Företag ska i detta skede betala antidumpningstull också för de varor som de importerat under tiden för den preliminära antidumpningstullen. I praktiken sköts det så att Tullen frisläpper de säkerheter som ställts och skickar kunderna ett efteruppbördsbeslut med ett belopp som motsvarar antidumpningstullen.

Obs! I deklarationen för övergång till fri omsättning ska man utöver vikten i kilogram eller ton också ange antalet enheter som importeras.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar