Fortsatt uppbörd av slutgiltig antidumpningstull på kinesisk triklorisocyanursyra och beredningar därav fr.o.m. 6.12.2017

5.12.2017 11.50 | Publicerad på svenska 5.12.2017 kl. 13.51
Pressmeddelande

Giltighetstiden för den slutgiltiga antidumpningstull på kinesisk triklorisocyanursyra och beredningar därav som trädde i kraft den 31 december 2011 förlängs med fem år. Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 2933 69 80 och ex 3808 94 20 (Taric-nummer 2933 69 80 70 och 3808 94 20 20).

Mera information finns i Europeiska unionens officiella tidning nr L 319, 5.12.2017.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar