Hoppa till innehåll

Slutgiltig antidumpningstull på kinesiskt korrosionsbeständigt stål tråder i kraft 9.2.2018

9.2.2018 15.35 | Publicerad på svenska 9.2.2018 kl. 15.47
Pressmeddelande

Företag som importerar platta produkter av järn och stål från Kina ska betala slutgiltig antidumpningstull från och med den 9 februari 2018.

Storleken på antidumpningstullen anges i  EU:s officiella tidning nr 34, 8.2.2018. Tullsatsen är olika för olika företag och gäller i fem år. Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30 och ex 7226 99 70 (Taric-nummer 7210 41 00 20, 7210 49 00 20, 7210 61 00 20, 7210 69 00 20, 7212 30 00 20, 7212 50 61 20, 7212 50 69 20, 7225 92 00 20, 7225 99 00 22, 7225 99 00 92, 7226 99 30 10 och 7226 99 70 94).

Företag ska i detta skede betala antidumpningstull också för de varor som de importerat under tiden för den preliminära antidumpningstullen. I praktiken sköts det så att Tullen frisläpper de säkerheter som ställts och skickar ett efteruppbördsbeslut med ett belopp som motsvarar den slutgiltiga antidumpningstullen. Beloppen utöver den slutliga antidumpningstullen frisläpps.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar