Hoppa till innehåll

Fortsatt tillfälligt upphävande av antidumpningstullen på kinesisk glyfosat

15.2.2010 10.49
Pressmeddelande

29/2010, MKi/MSR

Genom rådets förordning (EU) 126/2010 har antidumpningstullen på glyfosat med ursprung i Kina upphävts för en period av ett år. Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 2931 00 99 och ex 3808 93 27. Förordningen trädde i kraft den 14 februari 2010. Den publicerades den 13 februari 2010 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 40. 

Mera information: Minna Raitanen, tfn 020 492 2419

TMD