Hoppa till innehåll

Katso-tjänsten ersätts av Suomi.fi-identifikation och fullmakter

29.5.2019 10.37
Pressmeddelande

Vid tulldeklarering börjar Suomi-fi-identifikationen användas i stället för Katso-identifikationen. Också Katso-behörigheterna ersätts av Suomi.fi-fullmakter. Nya fullmakter för tullärenden publicerades den 28 maj 2019 i tjänsten Fullmakter på webbplatsen Suomi.fi. Detta nya identifieringssätt tas först i bruk i deklarationstjänsten för Ålands skattegräns (ALA) i augusti. Alla sådana finländska kunder hos Tullen som använder Tullens e-tjänster med Katso-koder ska ta Suomi.fi-identifikationen och Suomi.fi-fullmakterna i bruk senast den 31 december 2019.

Suomi.fi-fullmakterna för tullärenden är:

 • Statistikdeklarationer om handeln mellan EU:s medlemsländer (Intrastat)
 • Tullklarering
 • Granskning av tillstånd för tullverksamhet
 • Beredning av tillstånd för tullverksamhet
 • Ansökan om tillstånd för tullverksamhet
 • Meddelandedeklarering i tullverksamhet (kundtestning)

Tullens e-tjänster övergår till Suomi.fi-identifikation och -fullmakter stegvis

Suomi.fi-identifikationen och -fullmakterna tas först i bruk vid den åländska skattegränsdeklareringen (ALA-tjänsten) där de nya lösningarna införs i augusti. I fråga om import, export, Intrastat-deklarering, anmälning av säkerhetsuppgifter, transitering, tillståndsärenden och beslut om bindande klassificeringsbesked tas Suomi.fi-identifikationen och -fullmakterna i bruk hösten 2019. Vi informerar om dessa separat.

Hur skiljer sig Suomi.fi-identifikationen från Katso-identifieringen?

Man ansöker om Katso-koderna separat hos Skatteförvaltningen. Vid Suomi.fi-identifikationen loggar man in i tjänsten med personliga bankkoder eller på ett annat godtagbart sätt. Verkställande direktören eller andra personer med firmateckningsrätt vid ett företag ska ge tillbörliga fullmakter till de anställda som har hand om tullärenden. Tjänsten kontrollerar om den identifierade personen har fullmakt att sköta företagets tullärenden.

Identifieringssätten är:

 • nätbankskoder
 • mobilcertifikat
 • certifikatkort.

Vad förändras inte?

 • Företag befullmäktigar sina ombud att inge tulldeklarationer på samma sätt som förut, inga Suomi.fi-fullmakter behövs för det. Till skillnad från detta ska företagen för Intrastat-deklarering och den åländska skattegränsdeklareringen befullmäktiga sina eventuella ombud genom att ge dem Suomi.fi-fullmakter.
 • Användningen av Katso-tjänsten fortsätter vid identifiering och befullmäktigande av utländska aktörer tills den tjänst för identifiering och fullmakter som håller på att planeras för utländska aktörer tas i bruk.

Vill du hålla dig ajour med ibruktagande av Suomi.fi-identifikationen i Tullens tjänster?

Beställ nyhetsbrevet om tullklarering eller Intrastat

Mera information:
Så här fungerar identifieringen
Hur ges och begärs fullmakterna?
Anvisningar
Medborgarrådgivningen hjälper vid användning av Suomi.fi-tjänster.

Kundmeddelande