Hoppa till innehåll

Katso-identifiering upphör under 2019

8.1.2019 9.46
Pressmeddelande

Enligt Befolkningsregistercentralen tas Katso-identifieringstjänsten ur bruk före utgången av år 2019.  Katso-tjänsten ersätts av Befolkningsregistercentralens tjänster Suomi.fi-identifikation och Suomi.fi-fullmakter. Detta innebär för företag och sammanslutningar att man börjar använda stark elektronisk autentisering och en ny tjänst som heter Fullmakter. Företagens representanter identifierar sig i praktiken med bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Vad måste företag som använder sig av Tullens e-tjänster veta om dessa ändringar?  Och vad ska de göra?

Ändringarna kräver vissa åtgärder av de företag som använder sig av Tullens e-tjänster. Tullen kommer att informera närmare om ändringarna vid identifieringen i Tullens e-tjänster på denna sida. Sidan uppdateras allteftersom arbetet framskrider.

Tullen har skapat nya fullmakter för ibruktagande av tjänsten Fullmakter. Med hjälp av dessa kan Tullens e-tjänster användas smidigt även i framtiden. Vi publicerar fullmakterna och beskrivningarna av dem på vår webbplats inom kort.   

Medborgarrådgivningen hjälper vid användning av Suomi.fi-tjänster.

Information om Katso-tjänstens upphörande och ändringarna vid identifieringen publiceras på eSuomi.fi.

Mera information: Annukka Elonen och Nadja Painokallio, fö[email protected]

Kundmeddelande