Hoppa till innehåll

Förfalskning av växters ursprung är mest sannolikt i början av växtsäsongen

13.6.2017 8.26 | Publicerad på svenska 16.6.2017 kl. 10.01
Pressmeddelande

Förfalskning av växters ursprung lockar aktörer inom området. Nyttan från verksamheten kan vara betydande. Konsumenten väljer ofta gärna en inhemsk produkt, även om priset är högre än för en motsvarande utländsk produkt. Detta kan locka aktörer att ändra en utländsk produkts ursprungsland till finländsk.

Oftast förfalskas ursprunget genom att byta ut transportlådan eller förfalska förpackningsmärkningarna. Tullaboratoriet har redan under flera år koordinerat och ordnat övervakning av grönsaker. Kontrollen har riktats mot importpartier som kommer via EU:s inre marknader. Övervakningen sker inom hamnområden och på importörernas lager.

Förfalskningen är sannolikast i början av växtsäsongen då grönsakerna börjar mogna, men då skörden inte räcker till att täcka försäljningen. Under tidigare år har det konstaterats att ursprunget för särskilt svamp och jordgubbar förfalskas. Produkternas ursprung ska kunna verifieras utgående från de medföljande handlingarna såsom faktura och följesedel.

Europiska kommissionens förordningar (EG) utfärdar föreskrifter gällande märkning av färskvaror. Tullen övervakar färska grönsaker enligt kraven för saluföring av grönsaker (lag om en marknadsordning för jordbruksprodukter 999/2012). Produkterna och deras märkningar måste motsvara kraven som föreskrivs i  kommissionens verkställighetsförordning (EU nr 543/2011).

På färskprodukternas förpackningar måste finnas en märkning om ursprungsland, förpackarens namn och adress samt i produkter med särskilda krav kvalitetsklass och vid behov sort. Om produkterna är förpackade i konsumentförpackningar måste märkningarna finnas separat på varje förpackning. Den korrekta informationen måste följa med produkterna ända till konsumenten. Försäljningsställena övervakas av kommunernas myndigheter för livsmedelstillsyn under Eviras ledning.

Artikeln Tullaboratoriets meddelanden