Hoppa till innehåll

Ändring av växtskyddsdirektivet till kännedom för importörer

28.12.2017 14.15
Pressmeddelande

Tullen informerar importörer om den senaste ändringen (EU 2017/1279) av växtskyddsdirektivet 2000/29/EG. Ändringen har genomförts genom jord-och skogsbruksministeriets förordning 13/17.

Från och med den 1 januari 2018 är import till Europeiska unionens område av nedannämnda frukter inte tillåtet från länder utanför unionen (tredjeländer), om dessa länder före detta datum inte skriftligen lämnat de uppgifter till kommissionen som nämns i förordningens bilaga (bl.a. landets skadegörarstatus eller behandlingsmetod som använts). Kommissionen publicerar de uppgifter den fått på sin webbplats där de kan kontrolleras före planerad import.

  • Frukter av arterna Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans, Swinglea Merr. samt hybrider av dessa, från länder utanför EU
  • Frukter av arterna Capsicum (L.), Prunus persica (L.) Batsch, Punica granatum L. från den afrikanska kontinenten, Kap Verde, Sankt Helena, Madagaskar, Réunion, Mauritius och Israel
  • Växter av sorterna Microcitrus Swingle, Naringi Adans. och Swinglea Merr. utom frukter och fröer, från länder utanför EU.

Kommissionen har också publicerat en uppdaterad lista över eventuella minskade frekvenser för växtskyddskontroller gällande produkter som omfattas av växtskyddsdirektivet 2000/29/EG (baserar sig på förordning EC/1756/2004). Om en produkt inte finns med på listan, är kontrollfrekvensen 100 %, dvs. ingen minskad frekvens tillämpas på produkten och varje varuparti ska kontrolleras.

Tullen vill uppmärksamma importörer på att kontrollfrekvensen för citrusfrukter från Egypten och Israel stiger till 100 % den 1 februari 2018.

Kundmeddelande