Autonoma tullkvoter för fiskeriprodukter

21.12.2018 13.24
Pressmeddelande

Europeiska unionens råd har utfärdat en förordning om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter för vissa fiskeriprodukter för perioden 2019–2020. Förordning nr 2018/1977; publicerad i EUT L 317/14.12.2018. Förordningen tillämpas 1.1.2019–31.12.2020.

Importtullarna på de varor som förtecknas i bilagan till förordningen ska sänkas eller avskaffas inom ramen för tullkvoterna enligt de tullsatser, för de perioder och upp till de kvantiteter som anges i bilagan.

Tullkvoterna förvaltas i enlighet med den kronologiska ordningen för dagarna då tulldeklarationerna för övergång till fri omsättning godtas.

Tullkvoterna ska omfattas av tullövervakning i samband med slutanvändning i enlighet med artikel 254 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013.

Importtullarna ska sänkas eller avskaffas endast för produkter som är avsedda som livsmedel. Tullkvoterna ska inte vara tillgängliga för produkter vars beredning sker på detaljhandels- eller restaurangnivå.

Tullkvoterna ska inte vara tillgängliga för produkter som är avsedda enbart för en eller flera av följande typer av hantering: 

 • rensning, urtagning, borttagning av stjärt, avlägsnande av huvud
 • skärning
 • ompackning av individuellt snabbfrysta filéer
 • stickprovstagning, sortering
 • märkning
 • förpackning
 • kylning
 • frysning
 • djupfrysning
 • glasering
 • upptining
 • urbening.

Tullkvoterna ska vara tillgängliga för produkter som är avsedda för en eller flera av följande typer av hantering: 

 • tärning
 • skärning i ringar och skärning i band för material enligt KN-numren 0307 43 91, 0307 43 92, 0307 43 99. 
 • filering
 • framställning av lappar
 • skärning av frysta block
 • delning av frysta block av filéer med mellanskikt för framställning av individuella filéer
 • skivning för material enligt KN-numren ex 0303 66 11, 0303 66 12, 0303 66 13, 0303 66 19, 0303 89 70, 0303 89 90
 •  behandling av produkter enligt KN-numren 0306 16 99 (Taric-underuppdelningarna 20 och 30), 0306 17 92 (Taric-underuppdelning 20), 0306 17 99 (Taric-underuppdelning 10), 0306 35 90 (Taric-underuppdelningarna 12, 14, 92 och 93), 0306 36 90 (Taric-underuppdelningarna 20 och 30), 1605 21 90 (Taric-underuppdelningarna 45, 55 och 62) och 1605 29 00 (Taric-underuppdelningarna 50, 55 och 60) med förpackningsgaser enligt definitionen i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 
 • delning av fryst produkt eller värmebehandling av fryst produkt för att möjliggöra avlägsnande av inre avfallsmaterial för material enligt KN-numren 0306 11 10 (Taric-underuppdelning 10), 0306 11 90 (Taric-underuppdelning 20) och 0306 31 00 (Taric-underuppdelning 10).

Mera information:
Tullkvoter

yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om förmånsbehandling