Hoppa till innehåll

Giltighetstiden för tullkvoterna för produkter av jute och kokosfibrer förlängs till slutet av 2013

24.1.2012 9.46 | Publicerad på svenska 16.1.2017 kl. 14.02
Pressmeddelande

16/2012, Pirjo Nyberg

Europeiska kommissionen har utfärdat en förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 32/2000 vad gäller förlängningen av giltighetstiden för unionens tullkvoter för produkter tillverkade av jute och kokosfibrer. Förordning nr 17/2012; publicerad i EUT L 8/12.1.2012. Förordningen trädde i kraft den 15 januari 2012 och tillämpas fr.o.m. den 1 januari 2012.

Giltighetstiden för tullkvotsbestämmelserna för produkter av jute och kokosfibrer förlängs till och med den 31 december 2013. För löpnummer 09.0107, 09.0109 och 09.0111 i femte kolumnen (”Kvotperiod”) i bilaga III till förordning (EG) nr 32/2000 ska ”1 januari 2009–31 december 2009, 1 januari 2010–31 december 2010 och 1 januari 2011–31 december 2011” ersättas med ”1 januari 2012–31 december 2012 och 1 januari 2013–31 december 2013”.

Mera information: Pirjo Nyberg, tfn 040 332 4171

TMD