Hoppa till innehåll

Ändringar i avfallsskattelagen 1.1.2016

22.12.2015 13.23
Pressmeddelande

115/2015, ST/KL

Avfallsskattelagen (1126/2010) har ändrats genom en lag som träder i kraft den 1 januari 2016 (1401/2015). I samband med ändringen höjs avfallsskatten från 55 euro till 70 euro per ton avfall som förs till avstjälpningsplatsen. I samband med ändringen upphävs också bestämmelsen i lagens 6 § 2 mom. gällande skattefrihet för slam från avsvärtning av returpapper.

TMD