Hoppa till innehåll

Vissa stänger av rostfritt stål med ursprung i Indien, KN-nummer 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81 och 7222 20 89; fortsatt uppbörd av slutgiltig utjämningstull fr.o.m. 29.6.2017

29.6.2017 10.53 | Publicerad på svenska 29.6.2017 kl. 14.42
Pressmeddelande

Uppbörden av utjämningstullen vid import av vissa stänger av rostfritt stål med ursprung i Indien fortsätter fr.o.m. den 29 juni 2017

Uppbörden av den slutgiltiga utjämningstullen fortsätter vid import av stänger av rostfritt stål, tillformade eller färdigbehandlade i kallt tillstånd men inte vidare bearbetade, andra än stänger med runt tvärsnitt med en diameter på minst 80 mm, med ursprung i Indien. Stängerna klassificeras för närvarande enligt KN-nummer 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81 och 7222 20 89.

Mera information finns i Europeiska unionens officiella tidning L 165, 28.6.2017, s. 2–28.

Mera information om antidumpningsåtgärder:
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar