Undersökningen av kringgående gällande rör av stål som avsänts från Indien avslutas 17.11.2017

17.11.2017 8.33 | Publicerad på svenska 17.11.2017 kl. 12.31
Pressmeddelande

Undersökningen av kringgående gällde sådana kinesiska sömlösa rör av stål som avsänts från Indien och som klassificeras enligt KN-nummer 7304 11 00, ex 7304 22 00, ex 7304 24 00, ex 7304 41 00, ex 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 och ex 7304 90 00, (Taric-nummer: 7304 11 00 11, 7304 11 00 19, 7304 22 00 21, 7304 22 00 29, 7304 24 00 21, 7304 24 00 29, 7304 41 00 91, 7304 49 10 91, 7304 49 93 91, 7304 49 95 91, 7304 49 99 91 och 7304 90 00 91).

Undersökningen visade att förändringarna i handelsmönstret mellan Kina, Indien och Europeiska unionen inte härrörde från undvikande av tull, utan från andra ekonomiska omständigheter. Antidumpningstullen vid import av kinesiska rör av stål utvidgades därför inte till att omfatta rör av stål som avsänts från Indien. Undersökningen av kringgående och registreringen av importen avslutas 17.11.2017.

Mera information finns i Europeiska unionens officiella tidning L 299, 16.11.2017.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar