Tullarna som tagits ut för produkter som tillverkats av indiska företaget Viraj Profiles Limited kan återbetalas eller efterges

10.10.2017 14.49 | Publicerad på svenska 11.10.2017 kl. 8.03
Pressmeddelande

Återbetalningen eller eftergiften gäller antidumpningstullar som betalats vid import av viss tråd av rostfritt stål med ursprung i Indien och tillverkad av Viraj Profiles Limited.

Ansökan om återbetalning eller eftergift ska lämnas till Tullens enhet för omprövning.  Företagets Taric-tilläggsnummer är B780. Tråd av rostfritt stål klassificeras enligt KN-nummer 7223 00 19 och 7223 00 99. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 6 oktober 2017 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 334.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar