Rättelse i Europeiska unionens officiella tidning gällande antidumpningstullen på indisk tråd av stål

29.5.2017 11.01 | Publicerad på svenska 29.5.2017 kl. 12.48
Pressmeddelande

Rättelse i Europeiska unionens officiella tidning

I Europeiska unionens officiella tidning nr L 134, 23.5.2017, finns en rättelse till kommissionens förordning 2017/220, som finns publicerad i EUT nr L 34, 9.2.2017. Förordningen gäller viss tråd av rostfritt stål som har ursprung i Indien och klassificeras enligt KN-nummer 7223 00 19 och 7223 00 99. Den slutgiltiga antidumpningstullen som gäller ”Alla andra företag” (Taric-tilläggsnummer B999) ska vara 12,5 procent och inte 16,2 procent så som det i EUT tidigare meddelades.

Mera information om antidumpningstullar:
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar