Intensivövervakningen av alkoholinförseln i hamnar leder till flera vidare utredningar

10.10.2014 9.00
Pressmeddelande

Tullen har intensivövervakat resandeinförseln av alkohol i Helsingfors hamnar. Under intensivövervakningen har Tullen särskilt kontrollerat person- och paketbilar och samtalat med förare och passagerare. På grund av kontrollerna har flera fall av alkoholinförsel överförts till Tullens punktbeskattning för skattebedömning. Intensivövervakningen av alkoholinförseln stöder myndigheternas gemensamma webbkampanj För eget bruk! som inleddes måndagen den 1 oktober.

Syftet med intensivövervakningen är att utreda omfattningen av alkoholinförseln samt att förhindra alkoholinförsel i kommersiellt syfte. Referensnivåerna för alkoholinförsel som trädde i kraft i juli kräver att den som för in alkohol ska bättre än tidigare delta i utredningen av förutsättningarna för det egna bruket.

Utifrån en helhetsbedömning avgör Tullen huruvida den införda alkoholen är avsedd för resandens eller familjens bruk eller för kommersiellt ändamål. Alkohol som införs i kommersiellt syfte ska anmälas till Tullen på förhand.

Flera fall som kräver vidare utredningar

Under intensivövervakningen har Tullen upptäckt flera fall som har väckt misstankar om kommersiell införsel av alkohol. Dessa fall har överförts till Tullens punktbeskattning för skattebedömning. Tullen informerar närmare om fallen och resultaten när intensivövervakningen har avslutats.

Intensivövervakningen av alkoholinförseln i hamnar genomförs som myndighetssamarbete. Tullen övervakar passagerartrafiken och utför kontroller gällande resandeinförsel.

Polisen bistår Tullen vid intensivövervakningen av alkoholinförseln och koncentrerar sig i första hand på övervakningen av minderårigas innehav och användning av alkohol. Vid misstanke av kommersiell införsel av alkohol hänvisar polisen också de berörda partierna till Tullen för vidare utredningar.

Enligt Polisens iakttagelser har ungdomars alkoholinförsel under intensivövervakningen varit på en klart lägre nivå än tidigare. Ungdomar känner också till åldersgränserna vid alkoholinförsel bättre än tidigare. Alkoholdrycker som införts av minderåriga förstörs, de minderåriga föreläggs ordningsbot och vid behov underrättas barnskyddsmyndigheten och föräldrarna.

Myndigheternas webbkampanj För eget bruk! finns på adressen www.taxfreevisa.fi.

Mera information:

Mikko Korpi, Helsingfors tull, tfn 040 332 3068

Mikko Grönberg, Tullens bevakningsavdelning, tfn 040 332 2679

Mika Kasonen, Helsingfors polisinrättning, tfn 050 456 3874

Pressmeddelande