Intensivbevakningen i Vaalimaa avslöjade många brister i användning av färdskrivare

21.2.2015 8.00
Pressmeddelande

Vaalimaa tull genomförde tisdagen den 17 februari 2015 ett tillslag för granskning av färdskrivare. Under tillslaget granskade Tullen färdskrivaren i 36 fordon. Det kom fram flera problem vid användning av färdskrivare.

Nitton förare fick en anmärkning för att ha ifyllt färdskrivardiagrambladets mittfält på ett bristfälligt sätt.  En förare fick böter för att han inte alls angett några uppgifter i diagrambladets mittfält.

Två förare fick en anmärkning om kör- och vilotider och tre förare fick böter för att de antingen överskridit den tillåtna dagliga körtiden eller låtit bli att hålla den krävda dagliga vilotiden.

Fyra förare fick böter för att det föregående diagrambladet saknades i fordonet.

Tullen kontrollerade i samband med tillslaget också tunga fordons skick. Ett av de kontrollerade fordonen var i så dåligt skick att det fick vända tillbaka till Ryssland. Bromsarna på långtradarens främre axel visade en ojämnhet som översteg 50 %, avgasröret var sönder och motorn läckte olja. Därtill var färdskrivaren obesiktad, uppgifterna i färdskrivarens diagramblad bristfälliga och färdskrivarens registreringar felaktiga.

Alla fordon som granskades var ryska.

Mera information:tullinspektör Jukka Nokka, Vaalimaa tull, tfn 040 332 5472

Pressmeddelande