Hoppa till innehåll

Innehavaren av tillstånd till lager kan få information direkt från Tullen om frigörande av en vara eller om tillstånd till befordran

Utgivningsdatum 22.6.2020 9.00
Pressmeddelande

Innehavaren av tillstånd till lager kan få ett meddelande av Tullen om frigörande från lagret av varor som hänförts till följande tullförfarande. På samma sätt kan innehavaren av tillståndet få information om tillståndet till befordran direkt från Tullen. Lagrets meddelanden om frigörande och tillstånd till befordran kan fås för deklarationer som ingetts i Tullens nya tullklareringssystem (UTU).

I slutet av år 2020, då företagens tulldeklarationer vid import förnyas, kan innehavare av tillstånd till tullager och tillfälligt lager få lagrets meddelanden gällande frigörande och befordran från Tullen i UTU-systemet. Innehavaren av tillstånd till tillfälligt lager kan redan nu informeras direkt av Tullen med ett meddelande om frigörandet av en vara, då tulldeklarationen vid import har gjorts av en privat person.

Om en innehavare av ett tillstånd till lager tar i bruk meddelanden om frigörande och befordran, ersätter de det nuvarande frigörandebeslutet och tillståndet till befordran, som deklaranten har tillställt lagret. Utifrån meddelandet om frigörande från lagret kan innehavaren av lagret säkerställa att varorna har hänförts till följande tullförfarande och kan således frigöra varorna. Innehavaren av ett tillstånd till lager är fortfarande ansvarig för att rätt vara och rätt mängd frigörs från lagret. Meddelandet om tillstånd till befordran (FI420A) har samma innehåll som meddelandet till lagerhavaren om frigörande (FI419A).

Lagrets meddelanden om frigörande och om tillstånd till befordran som skickats av Tullen, kan arkiveras i det tillfälliga lagrets bokföring i maskinläsbar form. Tullen kräver inte ett frigörandedokument i pappersform för bokföringen. Arkiveringstiden förblir densamma.

Om du är innehavare av ett tillstånd till lager och du vill ta i bruk meddelanden om frigörande och befordran, måste ditt företag vara meddelandekund hos Tullen. Du kan ansöka om tillstånd till meddelandedeklarering via Tullens e-tjänster. Meddelandena ska testas med Tullen. Testningarna börja i oktober. Beskrivningen av informationen i lagrets meddelande om frigörande har publicerats Meddelandebeskrivningar – import – andra fasen.

Mera information: UCC(at)tulli.fi
E-tjänsten Ansökan om tillstånd till meddelandedeklarering

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering