Hoppa till innehåll

Inger du införseldeklarationer till Tullen? Förmedla uppgiften om deklarationens typ till den som upprättar följande deklaration.

24.6.2019 12.13
Pressmeddelande

I deklarationerna som inges till Tullens nya tullklareringssystem ska man specificera den tidigare deklarationens typ mer exakt än tidigare. Om du inger införseldeklarationer till Tullen ska du meddela till upprättaren av följande deklaration huruvida du ingav en summarisk införseldeklaration (IE315) eller en summarisk deklaration för tillfällig lagring (IE344). Du kan ange detta t.ex. i din egen ankomstanmälan.

Mera information: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering