Hoppa till innehåll

Infotillfälle för systemutvecklare om de nya meddelandebeskrivningarna för importdeklarationer 11.12.2019

Utgivningsdatum 21.11.2019 8.00
Pressmeddelande

Importdeklarationernas datainnehåll förnyas under åren 2020-2021. Deklarationerna med de nya datainnehållen inges i det nya tullklareringssystemet UTU. Preliminära meddelandebeskrivningar har nu publicerats för meddelandekunder på webbsidan Meddelandebeskrivningar för import - 2:a fasen.

Vi ordnar ett infotillfälle för utvecklare av importsystem som ett videomöte (Skype) 11.12.2019. Man kan också delta i infotillfället i Böle förvaltningscentrum. Anmäl dig till tillfället senast 4.12 per e-post till UCC(at)tulli.fi. Meddela också om du vill delta i tillfället i Böle förvaltningscentrum.

Infotillfällets program

10.00–10.15 Öppning av tillfället och meddelandebeskrivningarnas framställningssätt, Minna Gustafsson

10.15–10.45 Publicerade datainnehåll – vad ändras, Kimmo Lampinen

10.45–11.15 Ändringar i meddelandetrafiken vid import, Veijo Alatalo

11.15–11.30 Diskussion och avslutning av seminariet

Tillfället ordnas på finska.

Mera information: UCC(at)tulli.fi

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering