Hoppa till innehåll

Infotillfälle för systemutvecklare om de nya meddelandebeskrivningarna för deklarationer för tillfällig lagring 10.12.2020

Utgivningsdatum 27.11.2020 8.48
Pressmeddelande

Deklarationerna för tillfällig lagring kommer att genomgå förändringar i slutet av år 2021. Till exempel kommer den nuvarande summariska deklarationen för tillfällig lagring (IE344) som inges till AREX-systemet att ersättas med en ny deklaration för tillfällig lagring. Deklarationerna med de nya datainnehållen inges till Tullens nya tullklareringssystem. Den första versionen av meddelandebeskrivningarna har publicerats på Tullens webbplats.

Meddelandebeskrivningar

Vi ordnar ett infotillfälle för systemutvecklare som ett videomöte (Skype) 10.12.2020. Anmäl dig till tillfället senast 8.12.2020 per e-post till UCC(at)tulli.fi.

Infotillfällets program
09.30 – 09.45    Öppning av tillfället och meddelandebeskrivningarnas framställningssätt
09.45 – 10.30    Meddelanden och exempel på deras användning
10.30 – 10.45    Strukturen i deklarationen för tillfällig lagring
10.45 – 11.15    Datainnehållet i deklarationen för tillfällig lagring och anmälan av varors ankomst
11.15 – 11.30    Diskussion och avslutning av tillfället

Tillfället ordnas på finska. Materialet publiceras också på svenska. Meddela oss om du skulle vara intresserad av att delta i ett tillfälle som ordnas på engelska.

Mera information: UCC(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering