Hoppa till innehåll

Införsel av tuggtobak och ”nikotinsnus”

Utgivningsdatum 26.8.2019 11.33 | Publicerad på svenska 26.8.2019 kl. 15.49
Pressmeddelande

Tuggtobak

Snus är en rökfri tobaksprodukt som tillverkats av tobak och som är uteslutande avsedd att tuggas och innehåller beroendeframkallande nikotin. Nikotinet löses upp då produkten tuggas. Andra rökfria tobaksprodukter som liknar tuggtobak är snus och tobak för användning i näsan (nässnus). Tuggtobak omfattas av samma försäljnings- och införselförbud som snus och nässnus. 

Enligt den finska tobakslagen är det förbjudet att föra in och sälja snus, tuggtobak och nässnus i Finland. Förbudet gäller också anskaffning och mottagande av dessa produkter per post eller på annat motsvarande sätt från länder utanför Finland. I tobakslagen föreskrivs dock om ett undantag från införselförbudet vad resandeinförsel gäller. Enligt undantaget får en myndig privatperson som anländer till Finland för eget personligt bruk medföra sammanlagt högst 1 000 gram snus, tuggtobak och tobak för användning i näsan per kalenderdygn. Dessa tobaksprodukter får inte föras in som gåva eller ens till familjemedlemmar.

Enligt Tullens observationer förekommer olaglig införsel av tuggtobak sällan. Däremot har den olagliga införseln av snus ökat år för år. 

Tobakslagen (549/2016) 2 § 10 punkten och 63 §

”Nikotinsnus”

”Nikotinsnus” är en portionspåse som innehåller nikotin. I Finland klassificeras ”nikotinsnus” som ett läkemedelspreparat utgående från nikotinhalten; antingen som ett egenvårdsläkemedel med försäljningstillstånd eller som ett receptbelagt läkemedel. Nikotinhalten i egenvårdsläkemedel är högst 4 mg per portionspåse (dygnsdos 96 mg). Snus som innehåller mer än 4 mg nikotin förutsätter läkemedelsrecept.

Gränserna för införsel av ”nikotinsnus” beror på om preparaten införs eller beställs (per post) från ett område inom eller utanför EES och på om de kräver recept:

Resande:

 

Från EES

Från ett område utanför EES

Med recept (över 4 mg)

12 månaders behov

3 månaders behov

Egenvårdspreparat (under 4 mg)

12 månaders behov

3 månaders behov

Beställning per post:

 

Från EES

Fråm ett område utanför EES

Med recept (över 4 mg)

3 månaders behov

import är inte tillåtet

Egenvårdspreparat (under 4 mg)

3 månaders behov

import är inte tillåtet

Maximimängderna ”nikotinsnus” som får införas beräknas utifrån portionsmängden som finns angiven på egenvårdspreparatets förpackning och, när det gäller receptbelagda läkemedel, utifrån receptet eller bruksanvisningen.

Införsel av läkemedel är alltid personlig. En privatperson får inte skicka eller föra in läkemedelspreparat åt en annan privatperson, och de kan inte heller beställas i en annan persons namn. 

Statsrådets förordning om personlig införsel av läkemedelspreparat till Finland 1088/2002

Läkemedelslagen 1987/395

Kundmeddelande