Hoppa till innehåll

Information om tidtabellerna för elektronisk deklarering ges i mars–april

12.2.2018 13.00
Pressmeddelande

Tullen har börjat bygga upp ett nytt tullklarerings- och tariffsystem. Tariffsystemet Fintaric, som stöder alla tulldeklarationer, och webbdeklarering för lagring i tullager är de första funktionerna som tas i bruk.

Tullen informerar om tidtabellerna för ibruktaganden i mars–april 2018.

Mera information:

Minna Gustafsson eller Veijo Alatalo, fornamn.efternamn(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering