Hoppa till innehåll

INF-tjänsten för förädlingsförfaranden blir tillgänglig 1.10.2020 – Ansök om INF-nummer innan du inger tulldeklarationen

Utgivningsdatum 25.9.2020 15.01
Pressmeddelande

Den nya elektroniska INF-tjänsten för förädlingsförfaranden tas i bruk i Finland 1.10.2020. Därefter ska INF-nummer sökas i tjänsten innan tulldeklarationen inges. Du hittar INF-tjänsten bland Tullens e-tjänster (EU:s e-tjänster).

Du behöver ett INF-nummer för tulldeklarationen alltid när förädlingen inleds med export (passiv förädling OP EX/IM eller aktiv förädling IP EX/IM) eller när förfarandet omfattar mer än en medlemsstat (aktiv förädling IP IM/EX eller passiv förädling OP IM/EX). I fortsättningen ska INF-nummer även användas i situationer där varor exporteras för reparation hänförda till förfarandet för passiv förädling (tullförfarande 21xx).

Läs mer i Tullens tidigare kundmeddelande.

Ansökan om INF-nummer för passiv förädling vid export

I INF-tjänsten kan du göra en enskild INF-ansökan per en tulldeklaration gällande passiv förädling vid export. 

Om du tillämpar sedvanligt tillståndsförfarande för den passiva förädlingen vid export så kan du också göra en INF-ansökan för hela den återstående varumängden i tillståndet som beviljats av Tillståndscentralen. Då kan du använda samma INF-nummer i flera tulldeklarationer.

På grund av ett tekniskt fel i Tullens exportsystem kan man inte i samma exportdeklaration ange tullförfarandekoderna 2100 och 2140, utan tills vidare måste två separata exportdeklarationer inges för varor som exporteras hänförda till dessa olika förfaranden. I detta fall räcker det dock att du endast gör en INF-ansökan, som omfattar de för förädling exporterade varorna i båda exportdeklarationerna.

Varukoden för varorna som exporteras för förädling ska anges i INF-ansökan med åtta siffrors noggrannhet. Om det sedvanliga tillståndet omfattar varor med flera olika varukoder, kan du ladda uppgifterna till INF-ansökan som en CSV-fil. Du kan ladda ner en Excel-mall från tjänsten för detta. Mer detaljerad information om detta hittar du i anvisningarna för INF-tjänsten.

INF-mängduppgifter ska anges i tulldeklarationerna

När sedvanligt tillståndsförfarande tillämpas, ska man i INF-ansökan ange de i tillståndet nämnda mängdenheterna. Notera att tillståndets mängduppgifter kan avvika från de obligatoriska mängduppgifter som krävs för olika varukoder i tulldeklarationen. För att Tullen ska kunna registrera korrekta mängduppgifter i INF-systemet, ska man i exportdeklarationens varupostuppgifter ange mängd och mängdenhet med koden för ytterligare uppgifter FIXXX. På motsvarande sätt ska INF-mängduppgifterna (mängd och mängdenhet) också anges i importdeklarationens varupostuppgifter med koden för ytterligare uppgifter XXX. I importdeklarationen ska man därtill med samma kod för ytterligare uppgifter ange varupostens värde, som består av de exporterade varornas värde, förädlingskostnaderna samt import- och exportfrakten.

INF-numret, som ska anges i exportdeklarationen för passiv förädling med koden C710 för bilagda handlingar, har antingen formen OP EX/IM001FIOPOL12345 (sedvanligt tillståndsförfarande, tillståndets nummer) eller OP EX/IM001+ kundens egen interna referens (förenklat tillståndsförfarande, tillstånd söks med exportdeklarationen). 

Export i förväg av likvärdiga varor vid aktiv förädling

I exportdeklarationens varupostuppgifter ska man med koden för ytterligare uppgifter FIXXX ange de likvärdiga varornas varukod, mängd och värde.

Exempel: Man exporterar i förväg (tullförfarande 11xx 7SE) jordgubbssylt, i vars tillverkning har använts x-mängd unionssocker. Av denna vid aktiv förädling använda likvärdiga x-mängden unionssocker uppkommer rätt att importera icke-unionssocker.

Till ett INF-nummer som sökts för export i förväg kan kopplas flera importdeklarationer (tullförfarande 5100 7SE), men man ska se till att inte överskrida rätten att importera icke-unionsvaror eller förfarandets tidsfrist på sex månader.

Mera information: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Kundmeddelande