Hoppa till innehåll

Inbjudan till programutvecklare: Workshop för kundtestning av import 27.8.2020

15.6.2020 8.00
Pressmeddelande

Den 27 augusti 2020 ordnar Tullen en workshop för kundtestning av import som är riktad till programutvecklare. Under workshoppen presenterar vi testningsprocessen och de kommande testfallen för import.

Workshoppen ordnas som ett Skype-videomöte på finska. Vänligen kontakta oss om ni önskar att vi ska ordna en motsvarande workshop på engelska.

Anmäl dig till workshoppen senast 8.8.2020 per e-post till ucc(at)tulli.fi.

Vi önskar att ni funderar på förhand vilka som är de viktigaste sakerna som enligt er ska beaktas vid kundtestningen samt vilka utmaningar ni stött på tidigare vid kundtestning med Tullen.

Program

9.30–9.45 Workshoppen öppnas
9.45–10 Testningsprocessen
10.00–10.30 Grupparbete, programutvecklarnas behov
10.30–11.45 Presentation av testfallen (Meddela på förhand om ni önskar att vi ska presentera testningstjänsten för meddelandedeklarering.)
11.45–12 Diskussion och avslutning av workshoppen

Mera information: ucc(at)tulli.fi

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering