Hoppa till innehåll

Inbjudan: Bekanta dig med Tullens nya tjänst för importdeklarationer och ge respons

Utgivningsdatum 21.10.2020 13.00
Pressmeddelande

De tulldeklarationer för import som inges av företag för varor som ska övergå till fri omsättning förnyas under våren 2021. Vi skulle nu gärna höra era åsikter om den nya tullklareringstjänstens funktionalitet.

Vi ordnar torsdagen 29.10 kl. 9.30–11.30 ett Skype-videomöte, till vilket vi välkomnar företagskunder att ge respons om tjänsten. Under mötet går vi igenom hur man fyller i importdeklarationer i den nya tullklareringstjänsten. Antalet deltagare är begränsat och därför kan vi endast ta med en person per företag.

Anmäl dig till tillfället senast 26.10.2020 per e-post till adressen UCC(at)tulli.fi. Vi skickar Skype-mötesinbjudan till din e-postadress. Du kan också framföra önskemål om hurdana importdeklarationer vi ska presentera vid tillfället.

Tillfället ordnas på finska. Vi ordnar 4.11.2020 kl. 9.30–11.30 ett motsvarande tillfälle på svenska, där vi koncentrerar oss på importdeklarationer som gäller Åland.

Mera information: ucc(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering