Hoppa till innehåll

Importtulldeklarationerna förnyas först under våren 2021

Utgivningsdatum 5.10.2020 14.00
Pressmeddelande

Ibruktagandet av de förnyade importdeklarationerna och deklarationerna för tullagring samt deklarationerna som rör Ålands skattegräns skjuts fram från tidigare planerade november 2020 till våren 2021. Det nya datumet för ibruktagandet fastställs senare.

Tidtabellerna för kundtestningen ändras inte

Som vi informerat tidigare, förnyas importdeklarationerna stegvis. Målet är att inleda testningen av meddelandekundernas förnyade deklarationsmeddelanden i oktober-november. Tullen kommer överens om tidpunkten för testningen separat med varje företag.

Mera information: UCC(at)tulli.fi
Kundmeddelande 24.8.2020: Förnyade importdeklarationer och deklarationer för tullagring tas i bruk i november 2020

Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering