Hoppa till innehåll

Importtullar på spannmål fr.o.m. 27.4.2020

28.4.2020 14.16
Pressmeddelande

.

Importtullar uppbärs på råg, majs och sorghum fr.o.m. 27.4.2020. De tredjelandstullar som uppbärs och de nedsättningar som eventuellt tillämpas på dem har publicerats i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/573, EUT L 132, 27.4.2020. Varukodsspecifika tullsatser, eventuella nedsättningar för olika lossningshamn vid sjötransporter samt landspecifika förmånstullsatser ska alltid kontrolleras i DDS/Taric-databasen.

Vid sjötransporter kan nedsättningen för vissa lossningshamnar vara antingen 2 eller 3 euro/ton.

För råg med ursprung i Kanada enligt KN-numren 1002 10 00 och 1002 90 00 ska importtullen beräknas i enlighet med artikel 2.5 i förordning (EU) nr 642/2010.

På flintmajs, KN-nummer 1005 90 00, av annat slag än för utsäde, kan tillämpas en schablonmässig minskning av importtullen med 24 euro/ton, om villkoren i artikel 3 i förordning (EU) nr 642/2010 är uppfyllda.

Mera information: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Kundmeddelande