Hoppa till innehåll

Importspecifika jämförelseuppgifter från Tullen finns nu i MinSkatt

28.2.2020 10.25
Pressmeddelande

I MinSkatt finns nu en sökfunktion med vilken skattskyldiga kan söka fram uppgifter för en vald tidsperiod enligt t.ex. skatteperiod eller förtullningsbeslut. Som sökvillkor kan man också använda ombudets FO-nummer eller namn, förtullningsbeslutets nummer och tullvärde. När man i sökresultatet väljer förtullningsbeslutets nummer visas en närmare specifikation av det valda förtullningsbeslutets uppgifter, t.ex. uppgiften om tullförfarande: koderna EU1, EU2 och FI.

Närmare importspecifika uppgifter i förtullningsbeslutet kan också fås direkt till ett bokföringsprogram eller via webbtjänsten Ilmoitin.fi. De importspecifika uppgifter som kan fås är vissa uppgifter i förtullningsbeslutet, såsom förtullningsbeslutets nummer, förtullningsdatum och tullvärde.

Mera information finns på Skatteförvaltningens webbplats.

Mera information: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Kundmeddelande