Hoppa till innehåll

Importör, utred på förhand om ditt företag har en närståenderelation som påverkar tullvärdet

Utgivningsdatum 22.8.2019 10.48
Pressmeddelande

Nu kan du på förhand utreda vid Tullen om ditt företag har en närståenderelation som påverkar tullvärdet. På så sätt undviker du eventuella tråkiga överraskningar i efterhand, t.ex. i samband med företagsgranskning.

Information om närståenderelation och prisbildning i fråga om varor ur Tullens synvinkel: Närståenderelationens inverkan på tullvärdet.

Du kan utreda en eventuell situation gällande närståenderelation på förhand genom att besvara frågorna nedan och sända dem till Tullens företagsrådgivning till adressen yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi.

Frågor

  • En kort beskrivning av aktörens roll inom koncernen. Är det fråga om t.ex. en distributör eller en tillverkare?
  • En kort beskrivning av den ur Tullens synvinkel väsentliga varan
  • Hur många varukoder omfattas av internpriset?
  • Kommer värdet på varorna att justeras efter räkenskapsperioden på grund av internprissättningen?
  • Har du kännedom om huruvida värdet justeras uppåt eller nedåt?

Som stöd för beslutsfattande behöver Tullen även en internprisberäkning varav framkommer på vilka grunder det internpris som använts i tulldeklarationen är uträknat. I detta sammanhang kan Tullen utnyttja beräkningar som baserar sig på OECD:s riktlinjer för internprissättning.

Vi kontaktar dig när vi behandlat ditt svar.

Mera information: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Kundmeddelande