Hoppa till innehåll

Importör och exportör: du behöver ett EORI-nummer från Tullen för handel med länder utanför EU

Utgivningsdatum 21.4.2020 13.30
Pressmeddelande

Alla importörer och exportörer ska hos Tullen ansöka om ett eget företagsnummer för tullärenden, EORI-nummer, eftersom numret i fortsättningen ska anges i tulldeklarationerna. När de nya tulldeklarationerna vid import tas i bruk i slutet av år 2020 behövs importörens EORI-nummer, fastän ett ombud skulle inge tulldeklarationen. Numret behövs också i EU:s digitala tjänster.

Viktigt identifieringsnummer vid skötsel av tullärenden

Redan i dagsläget krävs deklarantens EORI-nummer i de flesta tulldeklarationer i EU. I fortsättningen är det bara Intrastat-deklarationer som kan avges utan EORI-nummer. EORI är ett EU-omfattande system för registrering och identifiering av ekonomiska aktörer. I Finland är det Tullen som svarar för EORI-registreringen, och finländska företag registreras alltid i Finland. EORI-numret har formen: landskod FI + FO-nummer.

Kontrollera om ditt företag redan har ett EORI-nummer

Mata in landskoden FI och ditt FO-nummer i tjänsten Validering av EORI-nummer för att se om ditt företag redan har ett EORI-nummer.

Om inget EORI-nummer hittas, skaffa ett sådant redan nu hos Tullen

Om ditt företag är importör eller exportör i tulldeklarationer och företaget inte har något EORI-nummer, skaffa ett sådant hos Tullen. På så sätt säkerställer du att numret är tillgängligt i god tid innan tulldeklarationerna förnyas. Vid ansökan om EORI-nummer används Suomi.fi-identifikation och -fullmakter, samt Katso-identifikation och ‑fullmakter i fråga om kunder som ännu inte kan använda sig av Suomi.fi. För användning av tjänsten behövs fullmakten Tullklarering.

EORI-numret behövs vid import, export och i EU:s digitala tjänster

När företag börjar inge tulldeklarationer till Tullens nya tullklareringssystem, ska deklaranters EORI-nummer anges i deklarationerna. Tullen följer angivandet av importörers EORI-nummer i de nya importtulldeklarationerna och uppmanar vid behov importörer att registrera sig. Tullen har också planer på att börja kontrollera exportörers EORI-nummer under år 2020.

EORI-nummer är också obligatoriskt när man använder sådana av EU:s digitala tjänster som kräver identifiering. Dessa är:

  • Tjänsten Tullbeslut för ansökan om unionstillstånd
  • BTI-tjänsten för ansökan om bindande klassificeringsbesked
  • AEO-tjänsten för ansökan om AEO-tillstånd.

EORI-numret behövs också i INF-tjänsten för förädlingsförfaranden som tas i bruk den 1 juni 2020. Informationen som för närvarande lämnas med INF-blanketter om förädlingsförfaranden som börjar med export eller försiggår i flera medlemsstater blir elektronisk.

EORI-nummer behövs i handeln med Storbritannien fr.o.m. 1.1.2021

Ett EORI-nummer behövs också om företaget idkar handel med Storbritannien, eftersom import- och exportdeklarationer ska inges för varorna i denna handel efter Brexit-övergångstiden fr.o.m. den 1 januari 2021.

Mera information på Tullens webbplats: Vad är EORI? och Så här identifierar du dig och ger fullmakt. Mera information fås också från den allmänna rådgivningen för företagskunder, tfn 0295 5202.

Kundmeddelande