Hoppa till innehåll

Importör: kontrollera vilket ursprungsbevis ger dig GSP-förmåner

28.6.2018 14.46 | Publicerad på svenska 29.6.2018 kl. 15.53
Pressmeddelande

Förfarandet för att bevisa varors ursprung ändras i förmånsländerna inom EU:s allmänna preferenssystem (GSP-system). Ursprungscertifikat Formulär A ersätts stegvis med ett system för registrerade exportörer (REX-systemet) där exportörerna bevisar varornas ursprung med en s.k. ursprungsförsäkran.

En del förmånsländer har redan helt övergått till att använda ursprungsförsäkringar i REX-systemet. År 2019 är det sista övergångsåret för införande av ursprungsförsäkran. Det sista övergångsåret kan förlängas till och med den 30 juni 2020.  

Om ett enskilt förmånsland övergått till REX-systemet år 2017 med en förlängning till den 30 juni 2018, godkänns ursprungscertifikat Formulär A som utfärdats efter juni 2018 inte längre i unionen för att erhålla tullförmåner.

Ett meddelande till importörer finns publicerat i Europeiska unionens officiella tidning nr C 222, 26.6.2018, sidan 9. I meddelandet finns bl.a. en länk till webbplatsen Europa där det finns information om de datum då GSP-förmånsländerna börjat eller börjar tillämpa REX-systemet.

I meddelandet uppmanas aktörer att regelbundet på webbplatsen Europa kontrollera vilka förmånsländer som får tillämpa REX-systemet och fr.o.m. med vilket datum.

Aktörer uppmanas också att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att exportören i ett GSP-land är medveten om ändringen av förfarandet vad gäller förmånsursprungsbevis och om följderna i de fall felaktiga ursprungsbevis (certifikat Formulär A eller fakturadeklaration) uppvisas.

Till exempel Pakistan började registrera sina exportörer i början av år 2017 och har inte ansökt om förlängning till 2018 års sida för registrering av sina exportörer. Således accepteras bara ursprungsförsäkringar vid import från Pakistan för erhållande av GSP-förmåner.

Också Indien har börjat med registrering av sina exportörer i början av år 2017. Indien har ansökt om förlängning till den 30 juni 2018 för att få alla sina exportörer registrerade. Därför kan man i Indien fortfarande också utfärda ursprungscertifikat Formulär A till slutet av juni 2018 till exportörer som ännu inte registrerats.

Gambia för sin del har inte alls börjat registrera sina exportörer. Enligt nuvarande uppgifter ska Gambia registrera sina exportörer före utgången av år 2018. I landet utfärdas fortfarande ursprungscertifikat Formulär A.

Till exempel Somalia har inte börjat registrera exportörer men har inte heller ansökt om förlängning för att göra det. Övergångsperioden gick redan ut i slutet av 2017. Därför kan produkter med ursprung i Somalia inte alls beviljas GSP-förmåner vid import till unionen

Mera information:
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om förmånsbehandling