Hoppa till innehåll

Importförtullningstjänsten för privatpersoner har förnyats

11.2.2020 12.35
Pressmeddelande

Importförtullningstjänsten för privatpersoner har förnyats för att bättre motsvara kundernas behov. Den nya tjänsten togs i bruk tisdagen 11.2. Kunderna deltog i utvecklingen av tjänsten genom att ge respons på testversionen bland annat på mässor, i en Facebook-grupp och på studentevenemang. Tjänsten är en del av den EU-omfattande reformen av tulldeklareringen.

Vad ändrades?

I den nya tjänsten behöver kunderna inte mata in lika mycket uppgifter som tidigare, utan till exempel namn- och adressuppgifter förmedlas automatiskt till tjänsten i samband med identifieringen. Vissa transportfirmors uppgifter om försändelsen kan också fås förhandsifyllda i tjänsten.

Tjänsten innehåller också fler ofta förtullade varor än tidigare. Om kunden hittar varan som förtullas i tjänsten med hjälp av sökfunktionen, behöver man inte ta reda på varans varukod. Det blir också lättare att förtulla försändelser som skickas tillbaka efter reparation eller garantiutbyte.

När förtullningen har genomförts på ett lyckat sätt och Tullen har mottagit betalningen, skickar Tullen till en del av transportfirmorna ett elektroniskt meddelande om att försändelsen kan levereras till mottagaren. Till en del transportfirmor måste kunden även i fortsättningen själv lämna in beslutet om frigörande. Transportfirman beskriver förfarandet i ankomstavin som den skickar till kunden, Det lönar sig alltså att läsa ankomstavin noggrant. Transportfirmorna kan inte leverera paket till mottagare utan beslut om frigörande.

Tips för smidig förtullning i den förnyade tjänsten

Varje försändelse som anländer med en egen ankomstavi ska förtullas skilt för sig, för att försändelserna ska frigöras för transport.

Förtullningarna sparas i 90 dagar i den nya tjänsten. Förtullningar som gjorts i den gamla tjänsten syns inte i den nya tjänsten. De sparas dock tills vidare i den gamla tjänsten.

Om du inte hittar varan som förtullas med hjälp av varusökningen i tjänsten så får du hjälp av Tullen. Tullens kundservice hjälper också i alla frågor som gäller användningen av tjänsten.

Mobilanvändare främsta målgrupp för den nya tjänsten

Ett av målen vid utvecklingen av tjänsten har varit att den ska kunna användas mobilt, oberoende av tid och plats. Tullen går igenom responsen på tjänsten och förbättrar den utgående från kundernas behov.

”Det ska bli intressant att se hur den första versionen av den nya tjänsten tas emot. Vi har förbundit oss till att även framöver utveckla tjänsten utgående från responsen vi får, eftersom det är för våra kunder som vi byggt upp den”, berättar tullöverinspektör Nadja Painokallio.

Över 100 000 privatpersoner förtullade varor som anlände från områden utanför EU i Tullens importförtullningstjänst år 2019.

Varor som förs in till Åland

På Åland används tjänsten också när man förtullar varor som införs från ett annat EU-land över skattegränsen till Åland.

Användningen av tjänsten utvidgas vid ingången av år 2021, när tulldeklareringen mellan Fastlandsfinland och Åland förändras.

Gå till mportförtullningstjänsten för privatpersoner

Förtulla ditt paket

Mera information om nätbeställning och förtullning
Tullrådgivning, privatpersoner
Åland: skattegrans(at)tulli.fi
Gå till mportförtullningstjänsten för privatpersoner

Kundmeddelande