Hoppa till innehåll

Importerar eller tillverkar du stålprodukter? Nu är det möjligt att begära att bli hörd av kommissionen i fråga om skyddsåtgärder. Ändrad varuomfattning i undersökningen.

29.6.2018 9.01
Pressmeddelande

Kommissionen undersöker om skyddsåtgärder borde vidtas vid import av vissa stålprodukter. Undersökningen inleddes den 26 mars 2018 och har behandlats i ett kundmeddelande av Tullen och i EU:s officiella tidning nr C 111, 26.3.2018. Nu har varuomfattningen för undersökningen ändrats.

Mera information om ändringen finns i Europeiska unionens officiella tidning nr C 225, 28.6.2018. Alla som berörs av ärendet kan inom utsatt tid begära att bli hörda av kommissionen. I tidningen förtecknas de ändrade stålprodukternas produktnummer, produktkategorier och KN-nummer. Nya produkter som omfattas av undersökningen är olegerade och andra legerade stänger, färdigbehandlade i kallt tillstånd samt olegerad tråd. Därtill har kommissionen förtydligat vissa KN-nummer.

Kommissionen undersöker och hanterar skyddsåtgärder med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du handlar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Kundmeddelande