Hoppa till innehåll

Importerar du turkisk regnbåge? Nu kan du begära att bli hörd av kommissionen i fråga om utjämningstull

Utgivningsdatum 22.9.2021 15.05
Pressmeddelande

Kommissionen har inlett en partiell översyn gällande turkisk regnbåge. Kommissionen anser att omständigheterna i fråga om subventionering har ändrats väsentligt och att dessa förändringar är av bestående karaktär, vilket gör att utjämningsåtgärderna bör ses över. Översynen gäller alla exporterande tillverkare. Undersökningen riktar sig mot graden av subventionering för att fastställa om tillämpningen av åtgärderna ska fortsätta på nuvarande nivå.

Regnbåge klassificeras enligt KN-nummer ex 0301 91 90, ex 0302 11 80, ex 0303 14 90, ex 0304 42 90, ex 0304 82 90 och ex 0305 43 00 (Taric-nummer 0301 91 90 11, 0302 11 80 11, 0303 14 90 11, 0304 42 90 10, 0304 82 90 10 och 0305 43 00 11).

Översynen beskrivs i detalj i EU:s officiella tidning nr C 380, 20.9.2021. Översynen kommer att slutföras inom 15 månader efter publiceringen av tillkännagivandet.

Alla som berörs av ärendet kan begära att bli hörda av kommissionen. I tidningen anges tidsfristerna för kommentering av undersökningar och översyner samt kommissionens adress dit kommentarerna ska skickas. 

Kommissionen undersöker och hanterar införandet av utjämningstullar med tanke på hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du agerar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar 
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi
 

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar