Hoppa till innehåll

Importerar du rördelar av gjutjärn från Kina eller Thailand? Nu kan du begära att bli hörd av kommissionen i fråga om antidumpningstull.

14.5.2018 9.46
Pressmeddelande

Kommissionen undersöker om antidumpningstull av nuvarande storlek även i fortsättningen borde tas ut vid import av kinesiska och thailändska rördelar av gjutjärn. Varan klassificeras enligt Taric-nummer 7307 19 10 10.

Översynen beskrivs i detalj i EU:s officiella tidning nr C 162/8.5.2018. Alla som berörs av ärendet kan begära att bli hörda av kommissionen. I tidningen anges de tidsfrister inom vilka undersökningen och översynen kan kommenteras samt kommissionens adress dit kommentarerna ska skickas.

Kommissionen undersöker och behandlar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du handlar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar