Hoppa till innehåll

Importerar du rör av järn eller stål med ursprung i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Ryssland eller Turkiet? Nu kan du begära att bli hörd av kommissionen i fråga om antidumpningstull.

3.10.2018 13.41
Pressmeddelande

Kommissionen undersöker om antidumpningstull borde tas ut vid import av vissa rör av järn eller stål med ursprung i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Ryssland eller Turkiet. Produkterna är svetsade rör och ihåliga profiler med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av annat järn än gjutjärn eller av annat stål än rostfritt stål.

Mera information om undersökningen finns i Europeiska unionens officiella tidning nr C 347, 28.9.2018. Alla som berörs av ärendet kan inom utsatt tid begära att bli hörda av kommissionen. Varan klassificeras enligt KN-nummer 7306 61 92 och 7306 61 99.

Kommissionen undersöker och behandlar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du handlar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar