Hoppa till innehåll

Importerar du rör av duktilt gjutjärn från Indien? Nu kan du begära att bli hörd av kommissionen i fråga om antidumpningstull.

7.5.2018 9.55 | Publicerad på svenska 7.5.2018 kl. 11.15
Pressmeddelande

Kommissionen har återupptagit antidumpningsundersökningen gällande import av indiska rör av duktilt gjutjärn.

Varan klassificeras enligt Taric-nummer 7303 00 10 10 och 7303 00 90 10. Undersökningen har inletts eftersom återförsäljningspriserna vid försäljning till icke-närstående kunder inom unionen har sjunkit. Detta har undergrävt de gällande åtgärdernas positiva verkan.  I EU:s officiella tidning nr C 151, 30.4.2018 beskrivs undersökningen i detalj. Undersökningen kommer att slutföras inom 9 månader efter publiceringen av tillkännagivandet.

Kommissionen har också inlett en partiell översyn. Översynen gäller bara en indisk exporterande tillverkares, Electrosteel Castings Ltd:s, försäljning. Översynen beskrivs i detalj i EU:s officiella tidning nr C 157, 4.5.2018. Översynen kommer att slutföras inom 15 månader efter publiceringen av tillkännagivandet.

Indiska rör av duktilt gjutjärn omfattas också av en slutgiltig utjämningstull som infördes år 2016.

Alla som berörs av ärendet kan begära att bli hörda av kommissionen. I tidningarna anges de tidsfrister inom vilka undersökningen och översynen kan kommenteras samt kommissionens adress dit kommentarerna ska skickas.

Kommissionen undersöker och behandlar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du handlar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar