Hoppa till innehåll

Importerar du rör av duktilt gjutjärn från Indien? Nu är det möjligt att begära att bli hörd av kommissionen i fråga om utjämningstull.

Utgivningsdatum 10.12.2018 9.42
Pressmeddelande

Kommissionen har inlett en partiell översyn. Översynen gäller bara en indisk exporterande tillverkares, Electrosteel Castings Ltd:s, försäljning. Varan klassificeras enligt Taric-nummer 7303 00 10 10 och 7303 00 90 10. Översynen beskrivs i detalj i EU:s officiella tidning nr C 437/4.12.2018. Översynen kommer att slutföras inom 15 månader efter publiceringen av tillkännagivandet.

Indiska rör av duktilt gjutjärn omfattas också av en slutgiltig antidumpningstull som infördes år 2016.

Alla som berörs av ärendet kan begära att bli hörda av kommissionen. I tidningarna anges de tidsfrister inom vilka undersökningen och översynen kan kommenteras samt kommissionens adress dit kommentarerna ska skickas.

Kommissionen undersöker och hanterar införandet av utjämningstullar med tanke på hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du handlar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar