Hoppa till innehåll

Importerar du polyetentereftalat från Indien? Nu är det möjligt att begära att bli hörd av kommissionen i fråga om utjämningstull.

22.5.2018 15.48
Pressmeddelande

Kommissionen undersöker om utjämningstull av nuvarande storlek även i fortsättningen borde tas ut vid import av indisk polyetentereftalat. Varan klassificeras enligt KN-nummer 3907 61 00.

Översynen beskrivs i detalj i EU:s officiella tidning nr C 173/22.5.2018. Alla som berörs av ärendet kan begära att bli hörda av kommissionen. I tidningen anges de tidsfrister inom vilka undersökningen och översynen kan kommenteras samt kommissionens adress dit kommentarerna ska skickas.

Kommissionen undersöker och hanterar införandet av utjämningstullar med tanke på hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du handlar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar