Hoppa till innehåll

Importerar du plåtar och rullar av stål med ursprung i Kina, Taiwan eller Indonesien? Nu är det möjligt att begära att bli hörd av kommissionen i fråga om antidumpningstull.

28.1.2020 7.55
Pressmeddelande

Kommissionen undersöker om antidumpningstull borde tas ut för kinesiska, taiwanesiska och indonesiska varmvalsade plåtar och rullar av stål. Mera information om undersökningen finns i EU:s officiella tidning nr L 19, 24.1.2020. Alla som berörs av ärendet kan inom utsatt tid begära att bli hörda av kommissionen. Produkten klassificeras enligt HS-nummer 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 och 7220 12.

Importen av kinesiska, taiwanesiska och indonesiska valsade platta produkter av rostfritt stål ska registreras i nio månaders tid. Tullar kan tas ut retroaktivt, om vissa nödvändiga villkor uppfylls. De eventuella tullarna fastställs enligt resultaten av antidumpningsundersökningen.

Kommissionen undersöker och behandlar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du handlar inom tidsfristen, eftersom det är det enda sättet att påverka ärendet även i ett senare skede.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar