Hoppa till innehåll

Importerar du malaysiskt solfångarglas? Nu kan du begära att bli hörd av kommissionen i fråga om antidumpningstull.

23.5.2018 12.59
Pressmeddelande

Kommissionen undersöker om antidumpningstull borde tas ut för malaysiskt solfångarglas.

Mera information om undersökningen finns i Europeiska unionens officiella tidning nr C 174, 23.5.2018. Alla som berörs av ärendet kan inom utsatt tid begära att bli hörda av kommissionen. Varan klassificeras enligt KN-nummer 7007 19 80 (Taric-nummer 7007 19 80 12 och 7007 19 80 18).

Kommissionen undersöker och behandlar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du handlar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar